© Pyrenéersällskapet

 

 

 

PATOU

 

Info Patou är Pyrrenéersällskapets medlemstidning och utkommer med fyra nummer per år.

 

Redaktionen tar tacksamt emot material från medlemmarna! Material skickas till madelene.dunberg@gmail.com. Bilder och andra original returneras om ett frankerat och adresserat kuvert medsändes.

 

Annonser icke medlemmar      

 

Helsida: 500 kr/nr, 1500 kr för ett helt år.
Halvsida: 300 kr/nr, 1000 kr för ett helt år.

 

Medlemmars    annonser

 

Helsida: 200 kr/nr, 600kr för ett helt år.
Halvsida: 150kr/nr, 450 kr för ett helt år.

 

Alla annonser trycks i färg!

 

Redaktörer

                       
 

Ansvarig utg.

 

 Pernilla Sandström, Jessica Persson &  Madelene Dunberg 

 Madelene Dunberg

 

 

 

 

 

 

Inbetalning sker till Pyrenéersällskapets postgiro 441 17 04-2

OBS! Alla betalningar måste märkas tydligt med namn och vad betalningen avser. Skriv gärna med eventuellt befintligt medlemsnummer!

 

 

 

 

Sista manusdag är för:
Nummer 1 den 15 februari
Nummer 2 den 15 maj
Nummer 3 den 15 augusti
Nummer 4 den 15 november

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyrenéersällskapet