kennlar

Kennelhänvisning

Vill du som uppfödare ha ditt kennelnamn på Pyreneersällskapets hemsida vilket också länkas till din kennels hemsida, gör så här:

  1. Sätt in 225 kr på Pyreneersälskapets PG 441 17 04-2
  2. Maila dina uppgifter samt vilken hemsida du har till info@pyreneersallskapet.se 
  3. Hänvisningen gäller ett år fr. o m det datum då den publicerats.
Avelsråd


Vill du komma i kontakt med klubbens avelsråd så når du Pernilla på pernillasandstroem@hotmail.com och Jessica på joquibaz2013@outlook.com

Kontakta webmaster: webmaster@pyreneersallskapet.se                                          Uppdaterad 2019-01-28                                                Copyright © Pyrenèersällskapet