Medlemskap

Vill du bli medlem?

 

Pyrenéersällskapet bildades 1979 och är en del i Svenska Kennelklubbens organisation. Rasklubben vilar under specialklubben Svenska Bergs- och Herdehundsklubbens vingar. Pyrenéersällskapet arbetar aktivt för en sund och frisk ras - tillsammans med sina medlemmar vill klubben utveckla rasen i Sverige!

 

Som medlem kan du ta del i samtliga aktiviteter arrangerade av klubben, såsom promenader, pyrreträffar och grillkvällar. Medlemstidningen PATOU ges ut 4 ggr/år och en nyfunnen tradition är den högt uppskattade årliga medlemskalender som fylld av bilder på pyrenéerhundar ges ut i december. Psst- du kan tjuvläsa PATOU under menyn PATOU!

 

Mest hyllad av aktiviteter är rasspecialen som varje år lockar deltagare från hela Norden - en helg i augusti som många bokar in långt i förtid! Mer information om denna tillställning finns under Norje Boke i menyn.

 

Hur blir du medlem? (samtliga medlemsavgifter löper per kalenderår)

 

Enskild medlem: 300 SEK

 

Familjemedlem: 100 SEK/per person (innefattar endast de som bor i samma hushåll/är skrivna på samma adress)

 

Utländsk medlem betalar 325 SEK för familj och 300 SEK för enskild medlem.

 

Inbetalning sker till Pyrenéersällskapets postgiro 441 17 04-2 Foto: Pernilla Sandström

 

 

Alla medlemmar i Pyrenéersällskapet blir fr o m 2012 per automatik medlemmar i Svenska Bergs- och Herdehundsklubben och kan därmed även ta del av dessa aktiviteter!

 

 

OBS! Vänligen märk alla inbetalningar tydligt med namn och vad betalningen avser. Skriv gärna med eventuellt befintligt medlemsnummer!

 

 

 

Kontakta webmaster: webmaster@pyreneersallskapet.se Uppdaterad 2018-12-05 Copyright © Pyrenèersällskapet