RASBOK

Missa inte att beställa ett exemplar av den högt uppskattade rasboken genom att skicka namn, adress ,och antal till madelene.dunberg@gmail.com, Inbetalning sker till Pyrenéersällskapets postgiro 441 17 04-2 så skickas boken så fort inbetalning mottagits.Märk betalningen med rasbok+namn

Frakt tillkommer, en bok 49 kr, 2-3 böcker 75 kr

Kontakta webmaster: webmaster@pyreneersallskapet.se Uppdaterad 2018-12-05 Copyright © Pyrenèersällskapet