Stadgar

Stadgar för Pyrenéersällskapet

 

Föreningens fullständiga stadgar finns att läsa här (länk).

Alla rasklubbarna inom SBHK har samma typstadgar och

dessa blev senast antagna på årsmötet 2016.

 

Organisationsnummer 802421-8490

 

Pyrenéersällskapets stadgar bygger på Svenska Kennelklubbens och Svenska Bergs- och Herdehundsklubbens stadgar, vilka även är vägledande om enskilda ämnen lämnats obehandlade i rasklubbens stadgar.

Fotograf: Gunilla Jämte Fotograf: Camilla Sjögren

Kontakta webmaster: webmaster@pyreneersallskapet.se Uppdaterad 2018-12-05 Copyright © Pyrenèersällskapet