© Pyrenéersällskapet

 

 

2012 års styrelse

 

Ordförande: Björn Holst, bjorn.holst@gmail.com

Bergsvikssjövägen 149, 760 21 Vätö, 0705-434434

 

Vice ordförande: Jessica Persson, yezzica@telia.com (ledamot)

Sörby Rydetorp, 231 73 Anderslöv, 0410-270 76, 0736-26 02 39

 

Sekreterare: Madelene Dunberg, madelene.dunberg@gmail.com

Östergatan 6, 360 51 Hovmantorp, 0733-879086

 

Kassör: Per-Arne Fredriksson, perarne@campaviks.se (suppleant)

Gallviksvägen 32 B, 441 63 Alingsås, 0703-304260

 

Ledamot: Magnus Olsson, libbos24@hotmail.com

Libbos Nordvära 24, 430 22 Värobacka, 0708-66 08 45

 

Ledamot: Li Samuelsson, li_sa68@hotmail.com

Tvärhultsvägen 4, 441 95 Alingsås, 0322-191 81, 0709-37 33 48

 

Suppleant: Johnny Jönsson, johnny.jonsson57@hotmail.se

Hurva 2301, 241 94 Eslöv, 0413-31602, 0737-197918

 

Suppleant: Daniel Norrlid, daniel.norrlid@gmail.com

Kämnärsvägen 46 O, 226 45 Lund, 0733-36 97 89

 

 

Pyrenéersällskapets valberedning (jonas.ohlin@folkbildning.net & jonas.ohlin@svenskakyrkan.se) tar tacksam emot förslag på kunniga och engagerade personer som vill arbeta ideellt i vår älskade klubb!

 

 

 

 

Kontakta styrelsen!

 

Vi ser fram emot att höra din åsikt och besvara de frågor som inkommer via brev, e-post eller telefon. Styrelsen bemöter inga frågor ställda via publika fora och/eller gästböcker, utan alla inkomna frågor behandlas på nästkommande styrelsemöte innan svar ges.

 

Frågorna besvaras personligen till avsändaren. Om avsändaren  så önskar, publiceras frågan och svaret på klubbens hemsida.

 

Kom gärna med förslag och funderingar gällande klubbens verksamhet.

Pyrenéersällskapet