kennlar

Kennelhänvisning


Vill du som uppfödare ha ditt kennelnamn på Pyreneersällskapets hemsida vilket också länkas till din kennels hemsida, gör så här:


  1. Sätt in 225 kr på Pyreneersälskapets PG 441 17 04-2
  2. Maila dina uppgifter samt vilken hemsida du har till info@pyreneersallskapet.se 
  3. Hänvisningen gäller ett år fr. o m det datum då den publicerats.Avelsråd


Kontakt med klubbens avelsråd:


Pernilla på pernillasandstroem@hotmail.com 


Jessica på joquibaz2013@outlook.com