Stadgar

Stadgar för Pyrenéersällskapet

 


Föreningens fullständiga stadgar finns att läsa här (länk).

Alla rasklubbarna inom SMHK har samma typstadgar och

dessa blev senast antagna på årsmötet 2019.


Organisationsnummer 802421-8490


 

Pyrenéersällskapets stadgar bygger på Svenska Kennelklubbens och Svenska Molossel och Herdehundsklubbens stadgar, vilka även är vägledande om enskilda ämnen lämnats obehandlade i rasklubbens stadgar.

      Fotograf: Gunilla Jämte                                      Fotograf: Camilla Sjögren

Kontakta webmaster: webmaster@pyreneersallskapet.se                                          Uppdaterad 2019-01-28                                                Copyright © Pyrenèersällskapet