Styrelsen


Styrelsen


Ordförande: Lisbeth Alanne

info@pyreneersallskapet.se


Vice ordförande: Sara Svensson

info@pyreneersallskapet.se


Sekreterare: Sara Svensson

sekreterare@pyreneersallskapet.se


Kassör: Anne-Marie Pettersson

kassor@pyreneersallskapet.se


Ledamot: Marita Fingal

webmaster@pyreneersallskapet.se


Suppleant: Karl-Erik Svensson


Pyrenéersällskapets valberedning:


Gunilla Jämte är sammankallande i valberedningen för en tid av ett år.


Ledamot: Michael Bågstam för en tid av två år.

Ledamot: Maria Magnusson för en tid av två år. Fotograf: Nina Danielson

Kontakta styrelsen!


Vi ser fram emot att höra din åsikt och besvara de frågor som inkommer via brev, e-post eller telefon.


Styrelsen bemöter inga frågor ställda via publika fora och/eller gästböcker, utan alla inkomna frågor behandlas på nästkommande styrelsemöte innan svar ges.


Frågorna besvaras personligen till avsändaren. Om avsändaren  så önskar, publiceras frågan och svaret på klubbens hemsida.

 

Kom gärna med förslag och funderingar gällande klubbens verksamhet. 

Årsmötesprotokoll 2022 hittar du här!

Årsmötesprotokoll 2021 hittar du här!

Årsmötesprotokoll 2020 hittar du här!Årsmötesprotokoll 2019 - kommer

Årsmötesprotokoll 2018 hittar du här!

Årsmötesprotokoll 2017 hittar du här!

Årsmötesprotokoll 2016 hittar du här!

Årsmötesprotokoll 2015 hittar du här

Årsmötesprotokoll 2014 hittar du här!

Årsmötesprotokoll 2013 hittar du här!

Årsmötesprotokoll 2012 hittar du här!