Styrelsen

Styrelsen

 

Ordförande: Madelene Dunberg

info@pyreneersallskapet.se


Vice ordförande: Pernilla Sandström

info@pyreneersallskapet.se


 Sekreterare: Karin Nilsson

sekreterare@pyreneersallskapet.se


Kassör: Maria Schwanborg

kassor@pyreneersallskapet.se 


Ledamot: Håkan Ahlstrand

webmaster@pyreneersallskapet.se


Ledamot: Li Samuelsson

info@pyreneersallskapet.se


Ledamot: Anna Dzialo

info@pyreneersallskapet.se


Suppleant: Ida Paradis

webmaster@pyreneersallskapet.se

Pyrenéersällskapets valberedning, Mikael Karlsson och Louise Johansson tar tacksam emot förslag på kunniga och engagerade personer som vill arbeta ideellt i vår älskade klubb! Mejla dom på Mkarlsson_73@hotmail.com och louise.sorgarden@telia.comKontakta styrelsen!


Vi ser fram emot att höra din åsikt och besvara de frågor som inkommer via brev, e-post eller telefon. Styrelsen bemöter inga frågor ställda via publika fora och/eller gästböcker, utan alla inkomna frågor behandlas på nästkommande styrelsemöte innan svar ges.


Frågorna besvaras personligen till avsändaren. Om avsändaren  så önskar, publiceras frågan och svaret på klubbens hemsida.

 

Kom gärna med förslag och funderingar gällande klubbens verksamhet. Årsmötesprotokoll 2017 hittar du här!


Årsmötesprotokoll 2012 hittar du här!

Årsmötesprotokoll 2013 hittar du här!

Årsmötesprotokoll 2014 hittar du här!

Årsmötesprotokoll 2015 hittar du här!


Årsmötesprotokoll 2016 hittar du här!   

Årsmötesprotokoll 2017 hittar du här!

Årsmötesprotokoll 2018 hittar du här!


                                         Fotograf: Nina Danielson

Kontakta webmaster: webmaster@pyreneersallskapet.se                                          Uppdaterad 2019-01-28                                                Copyright © Pyrenèersällskapet