Valpar och omplacering

Fotograf: Mona & Sven-Erik Henriksson


Pyrenéersällskapet vill att köpet av pyrre ska vara en härlig upplevelse och där du som valpköpare känner dig trygg hela vägen. Vi hänvisar endast valpar från uppfödare som är anslutna till klubben och som följer våra och SKKs regler för avel, men vi är självklart behjälpliga vid frågor om valpar och pyrrar i allmänhet.


Vår valphänvisare Li Samuelsson svarar mer än gärna på dina frågor. Tveka inte att höra av dig till henne. Du når henne på:  li_sa68@hotmail.com, 0322-191 81, 0709-37 33 48Regler för valphänvisning


Pyrenéersällskapet bjuder på valphänvisningen för de uppfödare som använder sig av klubbens kennelhänvisning.


Valphänvisning sker på klubbens hemsida samt i PATOU. Alla valpkullar ligger kvar till och med nio veckors ålder, eventuell förlängning kan ske till och med 20 veckors ålder.


Pyrenéersällskapet hänvisar enbart angivna valpkullar och ej övriga valpkullar uppfödaren eventuellt har.


Annons/frågor skickas till Pyrenéersällskapets sekreterare: madelene.dunberg@gmail.com.


Valpar hänvisas endast efter föräldradjur som uppfyller nedanstående krav:


Utställning tik: utställd på minst 2 officiella utställningar med minst Excellent i kvalitetsbedömning, för två olika domare i unghunds- eller öppenklass.


Utställning hane: utställd på officiell utställning med minst Very Good i kvalitetsbedömning. Hänvisning sker endast efter hane som, i Sverige, är far åt högst 5 procent av en generation avelsdjur. För pyrenéerhund innebär detta högst 50 valpar eller max åtta valpkullar.


Ingen av föräldradjuren får ha erhållit 3 x 0-pris på grund av mentalitet.


Hälsa:


Båda föräldradjuren skall vara HD-röntgade med HD A eller HD B. AD-röntgade föräldradjur skall vara utan anmärkning.


Tiken skall ha uppnått en ålder av 2 år och får ej vara äldre än 6 år när första kullen nedkommer. Om tik paras efter 7 års ålder skall veterinärintyg uppvisas innan hänvisning sker.


Båda föräldradjuren skall vara fria från nedärvbara sjukdomar, så som ostechondros, entropion, patella luxation och dylikt. Ingen av föräldradjuren får vara kända anlagsbärare.


Valpar efter skönhetsopererade föräldradjur hänvisas ej.


Valphänvisningsreglerna är utformade i enlighet med Svenska Kennelklubbens avelspolicy.Valpar och omplaceringar

 


Vill du komma i kontakt med klubbens valphänvisare?


Li Samuelsson, li_sa68@hotmail.com, 0322-191 81, 0709-37 33 48


Aktuella valpkullar (Länk)

Planerade valpkullar

 

Det finns för närvarande inga annonser för omplaceringFör hänvisning av omplaceringshund för omplacering sättes 50 SEK in på Pyrenéersällskapets


postgiro 441 17 04-2. Annonsen ligger kvar i fem veckor, eventuell förlängning kan ske


om ägaren meddelar klubben sitt önskemål. Annonsen skickas till klubbens sekreterare (för kontaktuppgifetr, se Styrelsen). .