Valpar och omplacering

Valpar 

Pyrenéersällskapet vill att köpet av pyrre ska vara en härlig upplevelse och där du som valpköpare känner dig trygg hela vägen.

Vi hänvisar endast valpar från uppfödare som är anslutna till klubben och som följer våra och SKKs regler för avel,
men vi är självklart behjälpliga vid frågor om valpar och pyrrar i allmänhet.


Inga kullar

för närvarandeOmplacering och valphänvisning

Vill du komma i kontakt med klubbens valphänvisare?


info@pyreneersallskapet.se


Klicka här för att läsa våra regler för valphänvisning.

För hänvisning av omplaceringshund för omplacering sättes 50 SEK in på Pyrenéersällskapets postgiro 441 17 04-2.


Annonsen ligger kvar i fem veckor, eventuell förlängning kan ske om ägaren meddelar klubben sitt önskemål.