patou

PATOU

 

Patou är Pyrrenéersällskapets högt uppskattade medlemstidning som utkommer med fyra nummer per år.  

Vill du få medlemstidningen hemskickad i brevlådan finns all info om hur du blir medlem här under Medlemskap. 


Redaktionen tar tacksamt emot material från medlemmarna! Material skickas till: 

       

                 patou@pyreneersallskapet.se 


Bilder och andra original returneras om ett frankerat och adresserat kuvert medsändes.


Annonspriser för Pyrenéersällskapets medlemmar:

 

Helsida: 200 kr/nr, 600kr för ett helt år.

Halvsida: 150kr/nr, 450 kr för ett helt år.

 

Annonspriser för icke medlemmar:     

 

Helsida: 500 kr/nr, 1500 kr för ett helt år.

Halvsida: 300 kr/nr, 1000 kr för ett helt år.

 

Alla annonser trycks i färg!


Inbetalning sker till Pyrenéersällskapets postgiro 441 17 04-2


OBS! Alla betalningar måste märkas tydligt med namn och vad betalningen avser. Skriv gärna med eventuellt befintligt medlemsnummer!


 

Redaktörer:  Lisbeth Alanne


Ansvarig utgivare:  Madelene Dunberg


Vill du vara en del av redaktionen är du hjärtligt välkommen att höra av dig till redaktören.          Sista manusdag är för:

          Nummer 1 den 15 februari

          Nummer 2 den 15 maj

          Nummer 3 den 15 augusti

          Nummer 4 den 15 november


Klicka på bilden för att provläsa Patou