patou

Patou ligger vilande tillsvidare


PATOU

 

Patou är Pyrrenéersällskapets högt uppskattade medlemstidning som utkommer med fyra nummer per år. Vill du få ett smakprov så kan du läsa ett av årets numer genom att klicka på bilden här till höger. Vill du få medlemstidningen hemskickad i brevlådan finns all info om hur du blir medlem här under Medlemskap. 


Redaktionen tar tacksamt emot material från medlemmarna! Material skickas till karinnilsson33@hotmail.com

Bilder och andra original returneras om ett frankerat och adresserat kuvert medsändes.


Annonspriser för Pyrenéersällskapets medlemmar:

 

Helsida: 200 kr/nr, 600kr för ett helt år.

Halvsida: 150kr/nr, 450 kr för ett helt år.

 

Annonspriser för icke medlemmar:     

 

Helsida: 500 kr/nr, 1500 kr för ett helt år.

Halvsida: 300 kr/nr, 1000 kr för ett helt år.

 

Alla annonser trycks i färg!


Inbetalning sker till Pyrenéersällskapets postgiro 441 17 04-2


OBS! Alla betalningar måste märkas tydligt med namn och vad betalningen avser. Skriv gärna med eventuellt befintligt medlemsnummer!


 

Redaktörer:  Karin Nilsson och Gunilla Jämte


Ansvarig utgivare:  Madelene Dunberg


Vill du vara en del av redaktionen är du hjärtligt välkommen att höra av dig till redaktörerna.Här kan du bläddra i tidnigen som visas till höger. Läs tidning


   Sista manusdag är för:

         Nummer 1 den 15 februari

Nummer 2 den 15 maj

       Nummer 3 den 15 augusti

            Nummer 4 den 15 november


                   Kontakta webmaster: webmaster@pyreneersallskapet.se                        Uppdaterad 2019-01-28                                     Copyright © Pyrenèersällskapet