patou

Patou

Patou är Pyrrenéersällskapets högt uppskattade medlemstidning som utkommer med fyra nummer per år.

Redaktörer: Anna Dzialo

Ansvarig utgivare: Lisbeth Alanne

Vill du få medlemstidningen hemskickad i brevlådan finns all info om hur du blir medlem här under medlemskap. 


Redaktionen tar tacksamt emot material från medlemmarna!

Material skickas till:  patou@pyreneersallskapet.se 


Bilder och andra original returneras om ett frankerat och adresserat kuvert medsändes.


Vill du vara en del av redaktionen är du hjärtligt välkommen att höra av dig till redaktören.

Annonspriser för Pyrenéersällskapets medlemmar:

 

Helsida:

  • 200 kr/nr
  • 600kr för ett helt år.


Halvsida:

  • 150kr/nr
  • 450 kr för ett helt år.

Annonspriser för icke medlemmar:     

 

Helsida:

  • 500 kr/nr
  • 1500 kr för ett helt år.


Halvsida:

  • 300 kr/nr
  • 1000 kr för ett helt år.


Klicka på bilden för att provläsa Patou

Alla annonser trycks i färg!


Inbetalning sker till Pyrenéersällskapets postgiro:

441 17 04-2


OBS! Alla betalningar måste märkas tydligt med namn och vad betalningen avser. Skriv gärna med eventuellt befintligt medlemsnummer!